Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat

Calendari acadèmic i distribució per semestres

Calendari acadèmic FDET 2023-24

CURS 2023-24

PRIMER QUADRIMESTRE

SEGON QUADRIMESTRE

Inici de les classes

02 d’octubre de 2023

29 de gener 2024

Final de les classes

5 de gener de 2024

10 de maig 2024

Període d’avaluació

15 al 19 de gener 2024

13 al 17 de maig 2024

Publicació de notes

22 de gener 2024

20 de maig 2024

Dipòsit i defensa del Treball Final de Màster    Setembre 2024

 

DISTRIBUCIÓ PER SEMESTRES

PRIMER SEMESTRE

ESPECIALITAT O ITINERARI

ASSIGNATURES

CIÈNCIES JURÍDIQUES

CIÈNCIES HUMANES

AGENT D’IGUALTAT

OBLIGATÒRIES

Teoria Feminista

Teoria Feminista

Teoria Feminista

 

Historia de les relacions de gènere

Historia de les relacions de gènere

Historia de les relacions de gènere

 

Llengua, estils de comunicació i gènere

Llengua, estils de comunicació i gènere

Llengua, estils de comunicació i gènere

 

Polítiques publiques i gènere

Polítiques publiques i gènere

Polítiques publiques i gènere

 

Treball, família i gènere

Treball, família i gènere

Treball, família i gènere

 

Metodologia de la Investigació

Metodologia de la Investigació

Metodologia de la Investigació

OPTATIVES

 

Literatura i gènere

Disseny i avaluació de plans d’igualtat

 

 

Gènere i mitjans de comunicació

 

SEGON SEMESTRE

OPTATIVES

Aspectes jurídics de la violència de gènere

Joventut, migracions i gènere

Salut de les dones i violència de gènere

 

Salut de les dones i violència de gènere

Ciutat  i gènere

Ciutat  i gènere

 

Intervenció en violència de gènere

Intervenció en violència de gènere

Economia, empresa i gènere

 

Drets humans i gènere

 

 

FORMACIÓ COMPLEMENTARIA

Literatura i gènere

Literatura i gènere

Literatura i gènere

 

Gènere i mitjans de comunicació

Gènere i mitjans de comunicació

Gènere i mitjans de comunicació

 

Joventut, migracions i gènere

Joventut, migracions i gènere

Joventut, migracions i gènere

 

Protecció social i gènere

Protecció social i gènere

Protecció social i gènere

 

Coeducació

Coeducació

Coeducació

 

Pràctiques

Pràctiques

Pràctiques

OBLIGATÒRIES

Treball Final de Màster

Treball Final de Màster

Treball Final de Màster