Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat

Fitxa de la titulació

Nom

Màster Oficial en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat

Crèdits ECTS

60 ECTS

Preu crèdit ECTS

27,67€/crèdit

Any d'inici

2015-16

Modalitat

Virtual

Idioma d'impartició

Català (50%) /Castella (50%)

Places

20

Coordinació

Mª Ángeles Calero Fernández fdet.coordmeggpi@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Resolució
Resolució
Resolució
Preinscripció i matrícula
Preinscripció i matrícula
Preinscripció i matrícula
Díptic del Màster
Díptic del Màster
Díptic del Màster
Manual del SGIQ del Centre
Manual del SGIQ del Centre
Manual del SGIQ del Centre
Sistema de garantía interna de calidad
Sistema de garantía interna de calidad
Sistema de garantía interna de calidad

Aquest màster està dirigit a la formació d'experts i expertes en l'aplicació de la perspectiva de gènere a les tasques professionals, en el tractament de la violència de gènere i en l'aplicació de la categoria “gènere” a la investigació en l'àmbit de les ciències jurídiques, humanes i socials.

L'objectiu general del màster és establir les bases teòriques i metodològiques per identificar les situacions de desigualtat per raó de sexe i els indicadors de violència de gènere, així com per intervenir obrint nous camins del coneixement a través de la investigació en les relacions de gènere, i dissenyant, implementant i avaluant actuacions encaminades a la consecució de la igualtat d'oportunitats i de tracte entre homes i dones i al tractament i eradicació de la violència familiar, social i estructural contra les dones

Consta de 60 crèdits distribuïts en un Mòdul Obligatori, un Mòdul d'Especialitat, un Mòdul Optatiu i el Treball de Fi de Màster.

El règim d'estudis és a temps complet (60 crèdits en un any) o a temps parcial (12 crèdits com a mínim per any).

Les especialitats que s'ofereixen són tres i ha d'elegir-se una d'elles. L'especialitat quedarà reflectida en el títol expedit pel Ministeri.

1) Ciències Jurídiques i Violència de Gènere. Dissenyada per formar persones expertes o professionals que han de treballar en la sensibilització i prevenció de la violència de gènere, així com en l'atenció a les seves víctimes.
2) Ciències Humanes i Socials. Dissenyada per formar persones expertes en estudis de gènere en l'àmbit de les humanitats i de les ciències socials. Especialment pensat per promoure la investigació en gènere.
3) Agent d'Igualtat. Dissenyada per formar persones expertes que s'ajusten al perfil d'agent d'igualtat que ha quedat definit en la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.