Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat

Programes de mobilitat de la titulació

No procedeix, per tractar-se d'un màster virtual. Les trobades presencials podran seguir-se a distància, així com les tutories de pràctiques i de treballs final de màster, per la qual cosa no es preveu mobilitat d'estudiants.

No obstant això, és previsible algun tipus de mobilitat entre l'alumnat que desitgi realitzar l'assignatura optativa de pràctiques presentant-se a places que no es trobin al seu lloc de residència. El sistema d'ajuts per a la mobilitat no és accessible a l'alumnat de màster pel calendari i els requisits de les convocatòries: cal concórrer en les convocatòries abans d'haver-se matriculat en el màster però només és possible presentar-se si ja s'és alumne o alumna de la Universitat de Lleida (amb aquest requisit queda descartat dels ajuts tot l'alumnat procedent d'altres universitats o alumnat que va acabar els seus estudis almenys un any abans de matricularse al màster.

Podeu trobar informació sobre els programes de mobilitat de la Universitat de Lleida.