Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat

Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques 

Durada: 1 any 

Crèdits ECTS: 60 

Títol a què dona dret: Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat (en el cas d'escollir una especialitat, aquesta quedarà reflectida en el títol expedit pel Ministeri)

Estructura del Màster

Estructura

Obligatòries

24

Optatives

27

Treball Final de Màster

 9

TOTAL DE CRÈDITS:

60

 

       

Mòduls i assignatures

Tipus

Crèdits

Semestre

Codi 

Fonaments teòrics

Obligatori

21

1r

14640 

Teoria feminista

 

3

1r

14641

Historia de les relacions de gènere

 

3

1r

14642

Llengua, estils de comunicació i gènere

 

6

1r

14643

Polítiques públiques i gènere

 

3

1r

14644

Treball, família i gènere

 

6

1r

 

Especialitats 

Optatiu

21

1r i 2n

 

Especialitat: Ciències Jurídiques i Violència de gènere

 

21

 

14645

Drets humans i gènere

 

6

2n

14646

Aspectes jurídics de la violència de gènere

 

6

2n

14647

Salut de les dones i violència de gènere

 

6

2n

14648

Intervenció en violència de gènere

 

3

2n

 

Especialitat: Ciències Humanes i Socials

 

21

 

14649

Literatura i gènere

 

6

1r

14650

Gènere i mitjans de comunicació

 

6

1r

14651

Joventut, migracions i gènere

 

3

2n

14652

Ciutat i gènere

 

3

2n

14648

Intervenció en violència de gènere

 

3

2n

 

Especialitat: Agent d’Igualtat

 

21

 

14654

Disseny i avaluació de plans d’igualtat i accions positives

 

6

1r

14658

Protecció social i gènere

 

6

2n

14652

Ciutat i gènere

 

3

2n

14655

Economia, empresa y gènere

 

6

2n

 

Formació complementaria

Optatiu

6

2n

14649

Literatura i gènere

 

6

1r

14650

Gènere i mitjans de comunicació

 

6  1r

14651

Joventut, migracions i gènere

 

3

2n

14658

Protecció social i gènere

 

6

2n

14663

Coeducació

 

6

2n

14656

Pràctiques

 

6

2n

 

Treball Final de Màster

Obligatori

12

2n

14664

Metodologia de la investigació i de la difusió científica

 

3

14665

Treball Final de Màster

 

9