Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat

Exàmens

En el Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat se segueix en totes les assignatures el sistema d'avaluació continuada, mitjançant la realització de les activitats i treballs proposats pel professorat responsable de cada assignatura.