Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat

Calendari de trobades

La modalitat d'ensenyament virtual del Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat no preveu trobades presencials i per aquest motiu no hi ha previst fer sessions d'acollida.

Els horaris de tutories estan reglats en cada assignatura d'acord amb la distribució de crèdits per professor/a. Atès el caràcter virtual de Màster, les tutories es duran a terme pel xat o per videoconfèrencia.