Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat

Normativa de la titulació

- Informació general

Assignatures lligades a les pràctiques
Codi Assignatura Tipus Crèdits ECTS
14656 Pràctiques Obligatòria 6